فیلم| نجات یک گربه از زیر آوار ساختمانی در هاتای ترکیه

ویدیو زیر را ببینید:

{$sepehr_media_1054106_700_300}