آب سوسنگرد به مدت ۲ روز قطع است

حمید سیلاوی با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از لوله‌های اصلی آب‌رسانی در شهر سوسنگرد از کانال فاضلاب عبور می‌کرد در چند روز گذشته دچار پوسیدگی شده و احتمال نفوذ فاضلاب به سیستم آب شهر وجود داشت.

وی گفت: برای جلوگیری از این اتفاق با شرکت آبفای منطقه نشستی شد و درخواست خروج و تعویض مسیر انتقال لوله از خط فاضلاب شد.

فرماندار دشت آزادگان افزود: در چهار روز گذشته ۲ روز فشار آب ضعیف شد و در ۲ روز اخیر آب این شهر قطع شده تا شرکت آبفا عملیات خود را انجام دهد.

سیلاوی گفت: بر اساس اعلام پیمانکار باید تا ظهر امروز عملیات پایان یافته و آب وصل شود، اما هنوز زمان وصل به‌طور قطعی مشخص نیست.