سد‌های ایران چقدر آب دارند؟

در حال حاضر میزان ورودی آب به سد‌های کشور تا ۲۳ بهمن‌ماه معادل ۹ میلیارد و ۶۱ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۱۰ میلیارد و ۷۷ میلیون مترمکعب بوده ۱۱ درصد کاهش داشته، همچنین میزان خروجی از مخازن سد‌های کشور در این تاریخ معادل هفت میلیارد و ۱۲ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل هشت میلیارد و ۴۴ میلیون مترمکعب بوده بیانگر کاهش ۱۶ درصدی است.

در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن ۲۱ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته اختلاف چندانی ندارد و درصد پرشدگی مخازن سد‌های کشور به عدد ۴۴ درصد رسیده است.

سد‌های ایران چقدر آب دارند؟

وضعیت سد‌های مهم (شرب - کشاورزی) بیانگر این است که در ۱۸ سد درصد پرشدگی بیش از ۵۰ درصد است به طوری که سد زنجیره کارون ۶۴ درصد و سد دز ۶۳ درصد و سد چره استان خوزستان۶۰ درصد آب دارند همچنین در سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی۶۵ درصد، سد استقلال ۶۳ درصد و سد جگین استان هرمزگان ۱۰۰ درصد پر هستند.

سد تالوار استان زنجان ۷۸ درصد، سد رودبار استان لرستان ۹۴ درصد، سد درودزن، ملاصدرا ۵۸ درصد و سد سلمان فارسی استان فارس ۷۱ درصد پرهستند. همچنین در استان کرمانشاه نیز سد داریان ۵۸ درصد و در استان سیستان و بلوچستان سد پیشین ۷۲ درصد و سد ریزدان ۷۵ درصد و سد خیرآباد ۵۳ درصد و سد ماشکید اولیا استان سیستان و بلوچستان ۵۸ درصد پر هستند.

در این بین نیز سد رودبار استان لرستان نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد بیشتر آب دارد و بعد از آن نیز سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر ۲۵ درصد، سد چره استان خوزستان ۲۳ درصد، سد درودزن ملاصدرا استان فارس ۲۱ درصد، سد ارس، خداآفرین استان آذربایجان شرقی ۲۰ درصد سد زاینده رود استان اصفهان ۱۹ درصد، سد ماشکید علیا استان سیستان و بلوچستان ۱۶ درصد، سد دز استان خوزستان ۱۲ درصد، سد گلپایگان، کوچری حوضه قمرود ۹ درصد، سد آزاده استان کردستان ۶ درصد، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد ۵ درصد، سد داریان استان کرمانشاه ۴ درصد و سد پیشین استان سیستان و بلوچستان ۳ درصد نسبت به سال قبل پر شرشدگی بیشتری دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۱۴.۹ میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۱۲۸.۹ میلی‌متر ۱۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۲۹.۵ میلی‌متر بوده ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سد‌های ایران چقدر آب دارند؟

سد‌های ایران چقدر آب دارند؟