تصاویر| محله رنگی

منطقه شهرک ولیعصر (چشمه موشک) اراک نیز بعد از رنگ‌آمیزی چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است اما همچنان زیر پوست این محله محرومیت و حاشیه‌نشینی جریان دارد.