آلمان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۰ میلیارد یورو افزایش می‌دهد

آلمان در سال آینده هزینه‌های نظامی خود را به ۱۰ میلیارد یورو افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این در حالی است که برلین و کشورهای غربی همچنان به تامین تسلیحات و تجهیزات برای اوکراین ادامه می‌دهند که آخرین مورد آن، تصمیم آلمان برای ارسال تانک های مدرن به کی‌یف است.

در اکتبر ۲۰۲۲، بخش آلمانی سایت خبری «Business Insider» به نقل از منابعی در صنایع دفاعی و پارلمان آلمان گزارش داد که ارتش آلمان در صورت وارد شدن به جنگ فقط برای یک یا دو روز مهمات کافی دارد.