فیلم| لحظه دیدنی شیر خوردن گوساله گوزن قرمز در ارتفاعات مازندران

گوزن قرمز هیرکانی گاهی به عنوان گوزن نجیب یا گوزن قرمز شرقی شناخته و نامیده می‌شود.

{$sepehr_media_1059433_700_300}