۵.۵ میلیون یورو از دارایی‌های روسیه در آلمان مسدود است

این دارایی‌ها به نهادهای روس از جمله بانک مرکزی روسیه، شرکت‌ها و اشخاص روس تعلق دارند که نام آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، با این حال وزارت دارایی آلمان از اعلام ارزش دارایی الیگارش‌های روس که در این کشور مسدود شده، خودداری کرد.