ماجرای انتشار دود زرد از پالایشگاه آبادان چه بود؟

ایرنا گزارش داده که این دود ناشی از نقص فنی و قطع برق یکی از واحدهای عملیاتی پالایشگاه آبادان است.

به دلیل نقص فنی و قطع برق یکی از واحد های عملیاتی از سرویس خارج شده و با تلاش کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان فرآیند عملیاتی شدن و شروع به کار مجدد این واحد در حال انجام است.

دود تقریباً سفید رنگ منتشر شده از یکی از دودکش‌های پالایشگاه ناشی از عملیات راه‌اندازی آن واحد بوده و در سال‌های گذشته نیز این موضوع به تناوب وجود داشته است و جزو ماهیت واحد و فرآیند راه اندازی است.