همکاری اصغر فرهادی با آل پاچینو؟
فرهادی فیلم جدیدش را درهالیوود می‌سازد؟

همچنین در تکمیل این خبر آمده : اصغر فرهادی قصد دارد فیلم جدیدش را در آمریکا و با حضور دو ستاره هالیوودی ، یعنی آل پاچینو و آنا دِ آرماس بسازد.

گویا فیلم نامه این فیلم را که نامی برای آن مشخص نشده ، خود فرهادی نوشته و کمپانی ممنتو هم تهیه کنندگی و پخش این فیلم را بر عهده دارد.

هنوز اصغر فرهادی به این خبر واکنشی نشان نداده است.