برنامه «طناز» از روبیکا حذف شد

رئالیتی‌شویی در ایام عید نوروز منتشر شد که برخی از بخش‌های آن تعجب‌برانگیز بود؛ چطور این‌ها مجوز گرفته‌اند مخصوصاً قسمتِ ژاله صامتی، خوانندگی و برخی صحبت‌های دیگر؛ بعد از پیگیری ساترا این نکته مطرح شد که این برنامه در هفته آخر اسفند ماه از سوی روبیکا برای انتشار در فضای مجازی به ساترا ارائه شده است.

پیش از دریافت مجوز انتشار در ایام نوروز پخش شده است که البته روبیکا اعلام کرده است سایر قسمت‌های برنامه پس از دریافت مجوز ساترا و اعمال اصلاحات منتشر خواهد شد.

حالا پس از انتشارِ گزارشِ تسنیم مبنی بر انتقاد نسبت به فضایِ محتوایی سخیف و نامطلوب این برنامه، نگاهی به صفحه اصلی روبیکا نشان می‌دهد این برنامه حاشیه‌ساز حذف شده و فعلاً قابل مشاهده نیست. پیگیری‌های مجدد از ساترا نشان می‌دهد هر ۶ قسمت حذف شده به دلیل بازبینی مجدد بوده تا بعد از اخذ مجوز دوباره برای بهره‌برداری به پلتفرم برگردد.

برنامه «طناز» از روبیکا حذف شد