تصاویر| تصفیه خانه جلالیه، اولین تصفیه خانه آب تهران

منبع تامین آب این تصفیه خانه، رودخانه کرج (سد امیرکبیر) است که آب خام پس از حذف مواد معلق درشت دانه از قبیل شن، ماسه، شاخه و برگ های بزرگ و انجام کلرزنی مقدماتی در محل آبگیر بیلقان توسط دو خط لوله فولادی به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و به طول ۴۰ کیلومتر به صورت ثقلی به تصفیه خانه انتقال می‌یابد. در این تصفیه خانه، تصفیه آب از نوع فیزیکی، شیمیایی و میکروبی است که در طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیب شیمیایی صورت می‌گیرد.