تصاویر| باغ گل‌ها در شیراز

برخی از بخش های این باغ هنوز نیمه تمام می باشد.در میان این باغ می توانید، تنوع زیادی از گل های رز و آبشار طلایی را مشاهده کنید. در ورودی این باغ نیز گل های زینتی زیبایی در انتظار شما هستند.