محمدصادق کوشکی تحلیلگر سیاسی:
ترویج بی‌حجابی، ابزاری برای براندازی است

محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی درباره تعبیر «حرام سیاسی» که مقام معظم رهبری برای نخستین بار به کار بردند، گفت: رهبر انقلاب در کنار واژه حرام شرعی، حرام سیاسی را به کار بردند.

او گفت: حرام شرعی یعنی آن کاری که انجام دادنش از زاویه شریعت ممنوع است و حرام سیاسی یعنی انجام دادن عملی که از زوایه سیاسی ممنوع است؛ به این معنی که ترویج بی‌حجابی و دامن‌زدن به بی‌حجابی در واقع از سوی رسانه‌های بیگانه سرویس‌های امنیتی و در فضای مجازی ولنگار و بی‌قانون ابزاری برای ایجاد یک جنگ داخلی فرهنگی در کشور و راهی است که برای براندازی استفاده می‌شود.

کوشکی افزود:‌ اکنون دیگر بحث نوع پوشش یک تصمیم شخصی و یک رخداد فرهنگی نیست. اینجا دیگر این پدیده علاوه بر ماهیت فرهنگی و اجتماعی ، ماهیت سیاسی و امنیتی هم پیدا می‌کند. به همین دلیل ترویج بی حجابی به ابزاری برای براندازی و ایجاد جنگ داخلی در کشور به ویژه در چند ماه گذشته تبدیل شد. به همین خاطر از نظر سیاسی هم این حرکت غلط است؛ چرا؟ چون ابزار براندازی است.

کوشکی افزود: بر این اساس منظور از حرام سیاسی این است که حتی اگر ما در آموزه دینی خودمان گزاره‌ای درباره ممنوعیت بی‌حجابی نداشته باشیم باز هم چون این پدیده ابزاری برای براندازی و ایجاد جنگ داخلی در کشور شده است باید این پدیده ممنوع باشد.