بدلیل قطعی برق در خطوط آبرسانی.
آب آشامیدنی آبادان قطع شد

عزیز خلف زاده پنجشنبه افزود: با توجه به مشکل برقی به وجود آمده در تصفیه خانه ثامن الائمه (ع) آب آشامیدنی در مناطق میدان طیب، کفیشه، آبادان مرکزی، احمدآباد، کارون، جمشیدآباد، سده، کوی ذوالفقاری و همچنین مناطق روستایی از جمله روستا‌های مسیر اروندکنار، دهستان منیوحی و شهر اروندکنار؛ قطع و یا با افت فشار همراه است.

وی اظهارکرد: شهروندان مناطق مذکور تا پایان رفع مشکل، پمپ‌های آب منازل خود را حال خاموش قرار دهند.

آبادان دارای ۸۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی است که از این میزان ۳۰۰ کیلومتر نیاز به اصلاح دارد.