لذت جویی انسان امروزی با شعار آزادی همراه شده
عضو مجلس خبرگان: غرب اولین کاری که کرده خانه سالمندان را برای پدر و مادر‌ها درست کرده

عضو مجلس خبرگان رهبری از خانه سالمندان به عنوان نتیجه تمدن غربی نام برد و گفت: علت ایجاد این گونه مراکز لذت جویی انسان امروزی است که با شعار آزادی همراه شده و هر چیزی که مانع راهش باشد کنار می‌زند و این موانع می‌تواند همسر، فرزندان و پدر و مادر باشند.

حجت‌الاسلام والمسملین محمد حاج ابوالقاسم دولابی در بیان نکات تفسیری جزء ۱۵ قرآن کریم به آیات ۲۳ و ۲۴ سوره اسراء در رابطه با موضوع خانواده اشاره و اظهار کرد: خداوند در این آیات تأکید زیادی بر حفظ احترام پدر و مادر می کند که نشان دهنده اهمیت جایگاه والدین در خانواده است.

وی گفت: خداوند در ۵ آیه از قرآن کریم درباره وجوب احسان به والدین با ما سخن گفته و در تمامی این آیات احسان به والدین بعد از دستور به اطاعت خدا واقع شده که نشان می دهد اولویت اول مسلمان پرستش خدا و اولویت دوم رسیدگی به والدین است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اگر کسی فرصت محدودی برای احسان چه از نظر مالی و یا وقت گذاشتن در اختیار دارد اولویت اول پدر و مادر هستند، گفت: خداوند می فرماید اگر یکی از والدین یا هر دوی آنها به سن پیری رسیدند هیچ سخنی که بوی بی احترامی بدهد از تو شنیده نشود حتی اگر وقتی درخواست غیر منطقی داشتند و بهانه گیری کردند فرزند حق ندارد به گونه ای سخن بگوید که بی حرمتی شود.

وی با بیان اینکه فرزندان حق ندارند والدین را در سن پیری از خود برانند و دور کنند، گفت: باید با والدین شایسته سخن بگوییم تا مبادا از انسان مکدر شوند؛ امام صادق (ع) فرمودند اگر والدین تو را ناراحت کردند کلمه بدی از زبان تو بیرون نیاید، حتی اگر تو را کتک زدند حق نداری رفتار زشتی از خود نشان دهی و حتی اگر به تو ظلم کردند شایسته این است که بگویی خدا شما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد.

حاج ابوالقاسم با بیان اینکه حضرت صادق (ع) فرمودند به پدر و مادر خیره نگاه نکن مگر از سر مهربانی و شفقت، گفت: حضرت فرمودند صدای خود را از صدای آنها بلندتر نکن، دستت را از دست آنها بلندتر نکن و همواره پشت سر پدر و مادر حر کت کن.

وی با بیان اینکه روایات زیادی در رابطه با حق والدین بر فرزندان بیان شده است، گفت: از امام کاظم (ع) سؤال شد که حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمودند اینکه او را با نام کوچک صدا نزند، جلوتر از پدر حرکت نکند، قبل از پدر و مادر ننشیند، آبروی پدر را حفظ کند و کاری نکند که دیگران به پدر او دشنام دهند.

استاد تفسیر قرآن کریم با بیان اینکه احسان به والدین فقط مربوط به دوره حیات آنها نیست، افزود: امام صادق (ع) فرمودند چرا به والدین خود در حیات و بعد از وفاتشان احسان نمی کنید؟ سپس فرمودند از طرف آنها نماز بخوانید، صدقه بدهید، حج به جا آورید و روزه بگیرید.

وی با بیان اینکه تمدن غرب اولین کاری که کرده خانه سالمندان را برای پدر و مادرها درست کرده است، گفت: علت ایجاد این گونه مراکز لذت جویی انسان امروز است که با شعار آزادی همراه شده و هر چیزی که مانع راهش باشد کنار می زند و این موانع می تواند همسر، فرزندان و پدر و مادر باشند.