از پرونده مسمومیت دانش‌آموزان چه خبر؟

حمیدرضا کاظمی درباره آخرین پیگیری های صورت گرفته در کمیته ویژه حقیقت یاب علت مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: تاکنون کمیته دو جلسه در سال گذشته با دستگاه های مرتبط امنیتی، حوزه سلامت و سایر دستگاه ها برگزار کرده و گزارشی از دستگاه ها و اقداماتی که انجام داده اند گرفته ایم. در سال جدید نیز در روز دوشنبه هفته‌ای که گذشت اولین جلسه کمیته با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شد.

یک‌سری از عوامل تحت بازجویی هستند

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس گزارشات دریافتی یک‌سری از افراد که اقداماتی انجام داده بودند، دستگیر شدند و در حال بازجویی هستند. اکنون بنا شده در دو هفته آتی کارگروه مجدد جلسه تشکیل داده و اگر با گزارشات دریافتی به نتیجه نهایی رسیدیم، گزارش نهایی در این موضوع را جهت ارائه به صحن مجلس آماده کنیم.

کاظمی گفت: بنده پیش بینی می کنم تا اردیبهشت ماه گزارش نهایی کمیته پیرامون مسمومیت دانش آموزان به صحن مجلس برود.