راهی را می‌رویم که زمان پهلوی منجر به انقلاب شد
عماد افروغ: میزان اموال مسئولان قبل و بعد انقلاب را ببینید

عماد افروغ جامعه‌شناس اصولگرا در شبکه ۴ تلوزیون گفت: من عاشق جمهوری اسلامی هستم، اما نه به جمهوریت اش و نه به اسلامیت اش امیدی ندارم!

این جامعه‌شناس در شبکه ۴ تلویزیون گفت:

*ما مظروف انقلاب اسلامی را در ظرف پهلوی ریختیم! خیلی‌ها از قِبَل تظاهر و رانت به نان و نوایی رسیده اند!

*ما راهی را داریم می‌رویم که در زمان پهلوی منتج به انقلاب شد!

*حاکمان باید رعیت مردم باشند، اما اکنون برعکس شده است! حاکمان مخدوم شده و برای بودنشان سر مردم منت می‌گذارند و اینگونه کشور آماده شورش می‌شود!

*فاصله حرف تا عمل مسئولان بیداد می‌کند! اصلا عملی نمی‌بینیم و فقط حرف می‌زنند!

*سکوت مردم معاویه‌ها و فساد‌ها را به وجود می‌آورد!

*من عاشق جمهوری اسلامی هستم، اما نه به جمهوریت اش و نه به اسلامیت اش امیدی ندارم!

*میزان اموال مسئولان قبل و بعد انقلاب را ببینید! انگار انقلاب سفره‌ای است که سر کَندن و بُردن از آن بین مسئولان رقابت است!