تصاویر| چهلمین روز درگذشت عالیه روحانی با حضور سیاسیون

تصاویری از مراسم چهلمین روز درگذشت همسر شهید مطهری مشاهده می‌کنید.