فیلم| راه رفتن یک گوزن با سر قطع شده همنوعش

یک گوزن پس از انجام جنگ با همنوع خود، سر گوزن دیگر را کند و محل درگیری را ترک کرد.

{$sepehr_media_1090003_700_300}