فیلم| مستند میراث یک سلطان

مستندی درباره یک شیر نر که جانش را توسط یک شکارچی از دست داده، ساخته شده است. این شیر پس از مرگ، میراثی از خود به جای گذاشته که همچنان پابرجاست.

{$sepehr_media_1090097_700_300}