فیلم| حرکات عجیب یک گرگ در باغ وحش

برخی این رفتار را نقشه‌ای برای حمله و برخی دیگر نشانه افسردگی قلمداد کرده‌اند.

{$sepehr_media_1090260_700_300}