عضو مجلس خبرگان رهبری: زنی که کشف حجاب می‌کند فکرش مشکل دارد

سیدابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نباید کسی را صد در صد قضاوت کنیم، برخی افراد فریب شیطان را می خورند و گناه می کنند اما حق نداریم بگوییم اصلا ایمان ندارد، بلکه ایمان کمی دارند، افرادی که در هنگام مشکلات به خدا ایراد می‌گیرند ایمان ضعیف و کمی دارند.

به گزارش دیده‌بان ایران، مهدوی در ادامه افزود: اینکه خداوند می‌فرماید حجت را برشما تمام می‌کنیم یعنی عذر شما را خواهیم بست و راهی برای فرار شما وجود نخواهد داشت، کسانی که اهل توجیه در دنیا هستند خیال می‌کنند در پیشگاه خداوند هم می‌توانند توجیه های غلط بیاورند.

استاد درس خارج حوزه علمیه، به تفاوت نیت انسان‌ها در انجام اعمال اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود عمل شما باید خالص باشد یعنی فکر شما خالص باشد. قران کریم می‌فرماید ایمان آورید و عمل صالح انجام دهید، یعنی کسی که عمل او صالح نیست ایمان ندارد.

آیت الله مهدوی در ادامه افزود: خانمی که کشف حجاب می کند قبل از اینکه عمل او درست نباشد فکر او مشکل دارد، این فکر اما دیده نمی‌شود، این شخص اول باید فکر خود را اصلاح کند که نکرده است، بعضی هم می‌گویند ما دلمان پاک است، اما کسی که دلش پاک باشد عمل او پاک خواهد بود، رفتار خراب نتیجه فکر خراب است.

وی با بیان اینکه دل پاک مؤمن و خداپرست است، تصریح کرد: نباید کسی را صد در صد قضاوت کنیم، برخی افراد فریب شیطان را می خورند و گناه می کنند اما حق نداریم بگوییم اصلا ایمان ندارد، بلکه ایمان کمی دارند، افرادی که در هنگام مشکلات به خدا ایراد می‌گیرند ایمان ضعیف و کمی دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: سه چیز سر انسان را پایین خواهد آورد، یکی بیماری است، دیگری فقر و سوم مرگ است، خداوند فرموده است به کسانی که ایمان و عمل صالح دارند بشارت بده که اینها دارای بهشت‌هایی هستند که برکات بسیار دارد و از زیر آنها نهر عبور خواهد کرد.

آیت الله مهدوی جاودانگی را دارای جاذبه برای انسان برشمرد و تصریح کرد: حضرت آدم به خاطر این جاودانگی فریب ابلیس را خورد و از بهشت رانده شد، قرآن کریم می‌فرماید در دنیا خبری از جاودانگی نیست بلکه در بهشت به جاودانگی خواهید رسید، برای این کار باید به امام زمان(عج) وصل بشوید