فیلم| بیرون کشیدن گوساله از دهان یوزپلنگ!

یوزپلنگ، گربه سانی است که سرعت آن در دویدن و شکار، زبانزد است.

در ادامه، فیلمی را از تلاش این حیوان برای شکار یک گوزن یالدار مشاهده می‌کنید که در لحظات آخر ناکام ماند.

{$sepehr_media_1091500_700_300}