نقشه‌راه فرزین برای مهار تورم و رشد تولید

کاهش نرخ تورم همواره جزو اهداف دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در طول سالیان گذشته بوده است اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته عواملی مانند فشار هزینه، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها سبب شده تا نرخ تورم روندی صعودی پیدا کند.

به اعتقاد فرزین، اگر بخواهیم تورم مهار شود و در عین حال شاهد رشد تولید باشیم باید فشار را از روی سیستم بانکی برداریم و روش های دیگری برای تامین مالی واحدهای تولیدی پیدا کنیم چرا که به نظر او در سالیان گذشته همه فشار تامین مالی واحدهای تولیدی روی دوش سیستم بانکی بوده است.

وی که شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره مهار تورم و رشد تولید صحبت می‌کرد، افزود: به عنوان مثال سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش جذب آن می‌تواند فشار تامین مالی روی دوش سیستم بانکی را کاهش دهد بنابراین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از روش‌های دیگر از جمله بازار سرمایه و فروش اموال و دارایی‌های دولت این کار را انجام دهیم.

البته افزایش نرخ تورم و عوامل دیگری هم دارد که فرزین به آن اینگونه اشاره کرد که همیشه نقدینگی نقش غیرقابل انکاری در تورم دارد و براساس آخرین آمار منتشر شده در ۱۱ اسفندماه سال گذشته ۶۴۰۰ همت نقدینگی کل کشور بوده و نرخ رشد آن ۲۷.۸ درصد شده است. در همین راستا برای امسال هدف گذاری ۲۵ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی تعیین کردیم و پایه پولی را در پایین ترین حد ممکن کنترل خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ناترازی دولت و بانک‌ها را از مهمترین عوامل افزایش پایه پولی که یکی از شاخص های رشد نقدینگی ست برشمرد و گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته و قول هایی که رئیس جمهور داده است برنامه هایی برای کنترل پایه پولی و حل مشکل بدهی دولت به بانک ها و ناترازی بانک‌ها در سال جاری داریم تا بتوانیم مشکل نقدینگی و تورم را حل کنیم.