همتی: از وعده ایجاد یک میلیون شغل، صرفا ۲۶ درصد آن تحقق یافته

نرخ بیکاری با رسیدن به ۹/۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل پائیز آن ۱/۵ واحد درصد و نسبت به زمستان سال قبل از آن، ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در توییتر نوشت: کمتر از دو ماه از اعلام موفقیت دولت در کاهش ۰/۷ واحد درصدی نرخ بیکاری نگذشته است که گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری با رسیدن به ۹/۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل پائیز آن ۱/۵ واحد درصد و نسبت به زمستان سال قبل از آن، ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته است.

همتی: از وعده ایجاد یک میلیون شغل، صرفا ۲۶ درصد آن تحقق یافته