دستور تخلیه روستای تنگ محمدحاجی بروجرد صادر شد

مسلم مرادی امروز ۲۳ فروردین‌ماه در حاشیه بازدید از روستای تنگ محمدحاجی در بخش شیروان در جمع خبرنگاران،  اظهار کرد: وضعیت روستای تنگ محمد حاجی در خطر سیل قرار دارد.  

وی تصریح کرد:  با توجه به موقعیت خطرناک روستای تنگ محمد حاجی در شیب تند کوهپایه و احتمال سرازیر شدن آب‌های بالادست به سمت روستا و وقوع سیل، دستور تخلیه روستا صادر شد.