مصرف این نوشیدنی‌ها ریزش مو را زیاد می‌کند

 کمبود مواد مغذی و رژیم‌های غذایی نامناسب از دلایل رایج نازک شدن مو و ریزش آن است.

مصرف این نوشیدنی‌ها ریزش مو را زیاد می‌کند