عکس| ماجرای کپی سازه تزیینی ماه رمضان چیست؟

این روزها ،در اکثر نقاط شهر تهران ، شهردار ی سازه‌های تزیینی خاص ماه مبارک رمضان را نصب کرده که بعضی کارشناسان معتقدند طراحی آن دقیقا  کپی از ساختمان «موزه آینده» در دبی است.

کاربران فضای مجازی با انتشار عکس این سازه تزیینی در توییتر و مقایسه آن با  ساختمان «موزه آینده» دبی ،به انتقاد از طراحی آن پرداختند و نکاتی نوشتند که در ادامه می خوانید: 

* چرا روح و روان ما را اذیت می‌کنید ؟

*بیشتر شبیه به موز می مونه تا مجسه!

*چرا آب رفته ؟!

*کل شهر شده از این کپی مسخره از موزه آینده دبی، چرا؟ چون یک هنرمند متوسط هم ندارند.

عکس| ماجرای کپی سازه تزیینی ماه رمضان چیست؟