عادل پیغامی، یک امام صادقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم شد

عادل پیغامی متولد سال ۱۳۵۲ و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) است.

وی دارای کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی و دکترای علوم اقتصادی است و همچنین علاوه بر عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، در سوابق خود معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، مدیرکلی دانشجویی و فرهنگی، معاونت پژوهشی، عضویت کمیته برنامه‌ریزی علمی و تدوین رسالت دانشگاه امام صادق (ع) را برعهده داشته است.

عضویت در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم از دیگر سوابق پیغامی است.

پیش از این و از اردیبهشت پارسال، افشار فتح اللهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بود.