توییت هشدارآمیز سعید محمد نسبت به حضور جاسوس‌ها در پست‌های کلیدی

سعید محمد در توییتی نسبت به وجود نفوذی‌ها هشدار داد و گفت: جا دارد نهاد‌های مسئول جهت جلوگیری از این واقعه در کشور مراقبت ویژه نمایند.

سعید محمد، مشاور رئیس بنیاد مستضعفان در توییتر خود نوشت: سیا برای فروپاشی یکی از کشور‌های بلوک شرق در جنگ سرد، یک جاسوس را در بالاترین سطح در سیستم انتصابات آن کشور نفوذ داده بود که ماموریت وی بکارگیری افراد ناکارآمد و غیر متخصص در پست‌های کلیدی بود. جا دارد نهاد‌های مسئول جهت جلوگیری از این واقعه در کشور مراقبت ویژه نمایند.