مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس حل شد

بعد از بارگذاری مدارک مالی باشگاه پرسپولیس در سامانه صدور مجوز حرفه‌ای، این باشگاه باید در روزهای باقی مانده مدارک و مستندات خود مربوط مالکیت را در این سامانه بارگذاری می‌کرد. حالا با رسیدن به روزهای پایانی فرصت برای بارگذاری این مدارک، شایعاتی ایجاد شد مبنی بر اینکه  پرسپولیس به خاطر مشکل مالکیت مشترک نمی‌تواند مجوز حرفه‌ای بگیرد.

در این زمینه ایسنا کسب اطلاع کرد که مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس حل شده و به زودی مدارک آن در سامانه صدور مجوز حرفه‌ای بارگذاری می‌شود.

پیش از این گفته می‌شد یکی از راه‌های حل مشکل مالکیت مشترک پرسپولیس و استقلال این است که مجمع این دو باشگاه تغییر کند و در اختیار یک وزارتخانه دیگر قرار گیرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه راه حل دیگری در پیش گرفته شده است.