کیفیت هوای پایتخت «قابل قبول» است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۷ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است؛ این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در حال حاضر نیز بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۸۳ بوده و در بازه قابل قبول قرار دارد.

بر اساس این گزارش یک ایستگاه در وضعیت هوای پاک، ۲۰ ایستگاه در وضعیت قابل قبول و یک ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند و عدد شاخص آلودگی هوا در یک ایستگاه نیز وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها یا قرمز را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال تاکنون ۶ روز هوای پاک، ۲۱ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۱۹ روز هوای قابل قبول، ۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز هوای ناسالم و یک روز هوای خطرناک تجربه کرده بودند.