طالبان سازمان ملل را از افغانستان فراری داد

رئیس برنامه توسعه سازمان ملل گفت که اگر این نهاد جهانی نتواند طالبان را متقاعد کند که زنان برای این سازمان کار کنند، سازمان ملل آماده است تصمیم «دلخراش» برای خروج از افغانستان را در ماه مه اتخاذ کند.

به گزارش آسوشیتدپرس، «آخیم اشتاینر» مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت: مقامات سازمان ملل در حال مذاکره با دولت طالبان هستند به این امید که دولت در حکمی که در این ماه زنان محلی را از کار برای این سازمان منع می کند، استثناهایی قائل شود.

این مقام سازمان ملل افزود: منصفانه است که بگوییم در جایی که در حال حاضر هستیم، کل سیستم سازمان ملل باید یک گام به عقب بردارد و توانایی خود را برای فعالیت در آنجا ارزیابی کند. برخی از این مشکلات اقتصادی به دلیل سیاست های طالبان است که بیشتر زنان را از محل کار دور نگه می دارد. این مشکلات اقتصادی به معنای نیاز بیشتر در کشور است، اما سازمان ملل تصمیم گرفته است که حقوق بشر غیرقابل مذاکره باشد و اگر طالبان تسلیم نشوند، در ماه مه این کشور را ترک خواهد کرد.

اشتاینر این تصمیم را دلخراش و سخت توصیف کرد و تصویری از هزاران زن و مرد و کودکی که با رفتن سازمان ملل از افغانستان، گرسنه خواهند ماند ارائه داد. با این حال خوش‌بینی ضعیف این است که طالبان به زنان اجازه بدهد در شرایط خاص در بخش سلامت، آموزش و برخی مشاغل کوچک کار کنند.