نخستین مدرس VAR در ایران معرفی شد

مرادی در مورد دریافت گواهینامه کمک‌داور ویدئویی گفت: کمک داور ویدئویی 4-3 سال است که در تورنمنت‌های مهم فیفا استفاده می‌شود.

وی گفت: نخستین بار فیفا در جام جهانی 2018 روسیه این سیستم را راه‌اندازی کرد و پس از آن در سال 2019 به فکر تربیت مدرس در سراسر جهان افتاد. در همان سال به عنوان مسئول آموزش VAR در دوره آموزشی در کشور قطر شرکت کردم.  

وی افزود: آن دوره زیر نظر ماسیمو بوساکا، رئیس دپارتمان داوری فیفا و مدرسان فدراسیون جهانی یعنی فرهاد از ازبکستان، خورخه لاروندیا، و محمد سوبخیدین از مالزی، برگزار شد. دوره‌ها را گذراندیم، اما در آن زمان سیستم کمک‌داور ویدئویی در ایران حاضر نبود.  

سرپرست دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال عنوان کرد: حدود یک سال  قبل و در سال 2022 به امارات سفر کرده و در شهر دبی دوره آموزشی را زیر نظر مسئول مستقیم کمک داور ویدئویی یعنی مایک فن دهورست هلندی که مدیر VAR فیفا است و لاروندیا با حضور مدرسان سراسر دنیا پشت سر گذاشتیم. آن دوره بسیار خوب بود و آزمون‌های زیادی در آن برگزار شد. به صورت تئوری و عملی آموزش دیدیم و درنهایت 13 مارس یا 22 اسفند سال گذشته صلاحیت من به عنوان تنها مدرس رسمی کمک داور ویدئویی توسط فیفا در پلتفرم کمک داور ویدئویی ثبت شد و اکنون به عنوان تنها مدرس ایرانی این سیستم در خدمت هستم.

منبع: فوتبالی