عکس| برای این روحانی پیامک تذکر حجاب آمده

محمد علی ابطحی سیاستمدار و فعال فرهنگی هنری در توییتی خبر داد که برای او هم پیامک تذکر  حجاب داده شده است.او نوشت:« گیری کردیم ،بپوشیم می پرانند ، نپوشیم تذکر حجاب.»

عکس| برای این روحانی پیامک تذکر حجاب آمده