سیم‌کارت ایرانسل چگونه سر از شرکت اسنپ در آورد؟

شورای رقابت در اطلاعیه خود شرکت اسنپ را به دلیل مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری با هدف دسترسی به شماره تماس رانندگان تپسی، به رویه غیررقابتی محکوم کرده است. 

یک‌ نکته حائز اهمیت در این خبر، شیوه اجرای این تخلف بود. با توجه به سهام‌داری ایرانسل در اسنپ، شائبه‌ای در خصوص استفاده اسنپ از روابط سهام‌داری خود برای دسترسی به این تعداد سیم‌کارت ایجاد می‌شود. آیا ارائه ۱۰۰۰ سیم‌کارت به یک شرکت، در زمره فعالیت‌های قانونی شرکت ایرانسل است؟ آیا ایرانسل برای همه شرکت‌ها، دست به چنین سخاوت‌مندی‌ای می‌زند؟

راستی آزمایی این موضوع احتمالا در کنار بررسی فعالیت‌های غیر رقابتی و انحصار طلبانه اسنپ، یکی از موضوعات در خور تامل برای نهادهای نظارتی خواهد بود.