هر لیتر بنزین در مرز سیستان و بلوچستان؛ ۲۱ هزار تومان

کاهش سهمیه بنزین خودروها به ۱۵۰ لیتر در ماه در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان باعث شده که هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۲۱ هزار تومان یا معادل قیمت بنزین قاچاق در پاکستان فروخته شود.

 بر اساس تصمیم وزارت نفت هر دارنده خودرو در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان ماهانه تنها ۱۵۰ لیتر سهمیه استفاده از بنزین را دارد. این تصمیم وزارت نفت بازار سیاه عجیب و غریبی در استان هایی مرزی ایجاد کرده طوری که هر لیتر بنزین در بازار آزاد به قیمت ۲۱ هزار تومان یعنی تقریبا همان قیمت بنزین قاچاق فروخته می شود.