فیلم| هو شدن «مکرون» در سفر به شرق فرانسه

این اولین سفر رئیس جمهور فرانسه به مناطق دیگر این کشور از زمان تصویب نهایی اصلاحات بازنشستگی است.

{$sepehr_media_1097331_700_300}