تصاویر| الحاق بیش از ۲۰۰ پهپاد راهبردی به ارتش

تصاویری از الحاق بیش از ۲۰۰ پهپاد راهبردی به ارتش مشاهده می‌کنید.