عکس| اقدام خبرساز بنیاد شهید روی عکس حمید الداغی

اعتمادآنلاین، انتقاد یاسر عرب، فعال اجتماعی را بازتاب داد که ضمن انتشار تصویری مدعی شده، بنیاد شهید به تصویر صورت حمیدرضا الداغی ریش اضافه کرده است!

حمیدرضا الداغی شهروند سبزواری بود که در شامگاه ۸ اردیبهشت در دفاع از دو دختر سبزواری بر اثر ضربه با سلاح سرد به شهادت رسید.

عکس| اقدام خبرساز بنیاد شهید روی عکس حمید الداغی