میرسلیم: شفافیت آرا نمایندگان یک تله است

میرسلیم، نماینده تهران در مجلس در توییتی نوشت: شفافیت در رفتار و درآمد نمایندگان لازم است، ولی شفافیت آرا یک تله است تا تحت تاثیر گروه‌های فشار و با تهدید و تطمیع، استقلال رای نمایندگان را از بین ببرند.

چند سالی است که شفافیت آراء نمایندگان مطرح شده و کمپین‌های مختلفی برای آن برگزار شده است. در این مدت، بسیاری از چهره‌های سیاسی سعی کرده‌اند نظرات خود را درمورد این طرح اعلام کنند.