ابوحمزه رئیس مرکز آمار شد

داریوش ابوحمزه که پیش از این با حکم داوود منظور به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود به عنوان رئیس مرکز ملی آمار انتخاب شد.

پیش از این جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار بود.