تاتنهام با مهدی طارمی به توافق شخصی رسید

مذاکرات تاتنهام و پورتو بر سر انتقال مهدی طارمی ادامه دارد. 

به گزارش نیکولو اسکیرا، خبرنگار ایتالیایی، مذاکرات تاتنهام و پورتو برای انتقال 25 میلیون یورویی مهدی طارمی به لندن ادامه دارد. باشگاه انگلیسی با مهاجم تیم ملی ایران به توافق شخصی بر سر قراردادی 3 ساله رسیده و اکنون برای نهایی شدن انتقال دو باشگاه باید توافق کنند. گفتنی است از قرارداد طارمی با پورتو فقط یک فصل دیگر باقی مانده است.