عکس| این پیرمرد ۸۷ ساله بجنوردی یک‌تنه جور افزایش جمعیت را می‌کشد!

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: فرزند دوازدهم یک مرد ۸۷ ساله اهل بجنورد از مادر ۴۵ ساله متولد شد.

عکس| این پیرمرد ۸۷ ساله بجنوردی یک‌تنه جور افزایش جمعیت را می‌کشد!