تانک‌های آمریکایی آبرامز این هفته به اوکراین فرستاده می‌شوند

این مسئله را داگ بوش، رئیس بخش تدارکات نیروهای زمینی ارتش آمریکا عنوان کرده است.

به گزارش سی ان ان، وی عنوان کرد که این تانک‌ها به همراه تجهیزات دیگر از جمله مهمات، قطعات اضافی و وسایل تعمیراتی ابتدا باید اروپا و سپس از آنجا به اوکراین ارسال شوند.

سی ان ان همچنین گزارش داد که ایالات متحده آموزش در ماه مه آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از تانک‌ها را آغاز کرده است.