فیلم| فاجعه مهندسی شهرداری تهران: تخریب ساختمان خلازیر با کشیدن طناب

ویدیو زیر را ببینید:

{$sepehr_media_1155000_700_300}