فروغی: ورزشگاه آزادی نماد آبروریزی ورزش ایران است!

جواد فروغی در حاشیه بازدید مناف هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک، از اردوی تیم ملی تیراندازی با انتقاد از وضعیت ورزشگاه آزادی بیان کرد: مسئله‌ای که خیلی روی مخم است و مدت‌ها به آن فکر می‌کنم بحث ورزشگاه آزادی است. این مجموعه نیاز به احیا دارد. یک بافت بسیار فرتوت دارد و کسی که وارد مجموعه آزادی می‌شود به جای اینکه انگیزه پیدا کند انگار وارد قبرستان شده است.

او ادامه داد: آسفالت خراب است، تابلو‌ها زنگ زده است و هر آن ممکن است روی سر کسی بیفتد. وضعیت دریاچه را هم که اطلاع دارید و بهتر است به جای فضای سبز گفته شود فضای زرد ورزشگاه آزادی. آن هم از وضعیت ساختمان‌های آزادی که به نظر من به گونه‌ای نماد آبروریزی ورزش ایران شده است.