هشدار مدیریت بحران تهران:
نباید با زلزله دل مردم را خالی کرد؛ اما احتمال وقوع آن وجود دارد

حامد یزدی مهرمدیرکل مدیریت بحران استان تهران، در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در محل اداره کل مدیریت بحران استان تهران برگزار شد، گفت: اداره مدیریت بحران استان تهران به صورت شبانه روزی خدمات متنوعی را در سه سطح قبل، حین و پیش از بحران ارائه می‌دهد و در این راستا با تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی و امدادی در ارتباط و تعامل است و خوشبختانه هماهنگی خوبی نیز در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه در استان تهران به دلیل وضعیت جغرافیایی، سیاسی و اقلیمی همه حوادث به‌جز حوادث دریایی قابلیت وقوع دارد، گفت: از این رو برنامه‌ریزی و مدیریت حوادث بسیار مهم است. ما باید از طریق آموزش از شدت آسیب‌ها و همچنین تا حد امکان از وقوع آن جلوگیری کنیم. در همین راستا نیز قانون مدیریت بحران تکالیفی را بر دوش اداره کل مدیریت بحران قرارداده است که یکی از این تکالیف تهیه نقشه خطرپذیری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه نقشه خطرپذیری به تفکیک تمامی شهرستان‌های استان تهران تهیه می‌شود، گفت: فرمانداران در تهیه این نقشه‌ها نظارت دارند و باید نقشه نهایی را با مشخص کردن انواع خطراتی که قابلیت وقوع آن وجود دارد، به همراه میزان ریسک و احتمال وقوع آن احصا کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت زلزله تهران نیز گفت: زلزله تهران برای ما مهم است و اتفاقا همواره باید برای مواجه شدن با آن آمادگی لازم را داشته باشیم. البته نباید با زلزله دل مردم را خالی و آنان را دچار وحشت کنیم، اما به هرحال مردم عزیز باید بدانند که احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه استاندار تهران فرمانده مدیریت بحران در استان تهران است، گفت: این جایگاه به مدیرکل مدیریت بحران استان تهران نفویض شده و در امور فرماندهی مدیریت بحران در استان تهران، مدیرکل مدیریت بحران به عنوان جانشین استاندار خواهد بود.