زنگ خطر موج مهاجرت کادر درمان؛ ما پزشک برای آن طرف تربیت می‌کنیم

زنگ خطر موج مهاجرت کادر درمان به صدا درآمده است. 

به نقل از محمدعلی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته است: تربیت یک دانشجوی پزشکی 2 میلیارد و 800 میلیون تومان فقط برای ما هزینه دارد، اما رقم استاندارد بین المللی یک و نیم میلیون دلار یعنی 75 میلیارد تومان است، یک جراح وقتی به این جایگاه می رسد و شروع به کار می کند 10 میلیون دلار یعنی 100 میلیارد تومان ارزش دارد، بعد ما همین را از دست می دهیم. این ها سرمایه مملکت هستند، وقتی این ها را حساب کنید متوجه می شوید چه آثار زیانباری نصیب ما می شود.

او افزوده است: ما احساس خوبی راجع به شرایط نداریم، دوستان صحبت از افزایش دانشجوی پزشکی می کنند، حرفی نیست، اما همان تعدادی را که دارید، حفظ کنید تا مازاد هم تولید کنیم، به این نتیجه رسیده ایم که ما داریم دانشجو برای آن طرف تربیت می کنیم، برخی از کشورها به این نتیجه رسیده اند که دانشجوی پزشکی نگیرند و از همین پزشکانی بگیرند که آماده اند.