مرگ مرموز زن جوان در اتاق اجاره‌ای

ساعت ۵ صبح دیروز گزارش مرگ مشکوک زنی جوان به قاضی وحید ناصری بازپرس جنایی تهران مخابره شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که زن جوان یک شب قبل یعنی یکشنبه شب اتاقکی در جنوب تهران به‌ مدت یک شب اجاره کرده بود.

صبح روز دوشنبه یکی از همسایه‌ها که اتاقک مجاور را اجاره کرده بود، ‌چشمش به جسد زن جوان افتاد و فورا صاحبخانه را خبر کرد. او هم موضوع را به پلیس اطلاع داد. جسد زن جوان در اتاقک افتاده بود و علت مرگ او مشخص نبود.

به دستور بازپرس جنایی جسد زن جان‌باخته به پزشکی قانونی منتقل شد تا معمای مرگ وی توسط کارآگاهان جنایی رازگشایی شود.